Triathlon : Den kompletta handboken när du vill bli snabbare och starkare

Handbok om triathlon och träning, utgiven av Karavan Förlag.