Skapa trygga möten i demensvården

Ständigt aktuell bok om bemötandet inom vården av äldre med demens, utgiven av bokförlaget Vårdförlaget.