Historiens tyranner

Historisk facklitteratur om diktatorer, utgiven av bokförlaget Historiska Media.