Historia som kunskap : Innehåll, mening och värden i möten med historia

Facklitteratur om historia och kunskap, utgiven av bokförlaget Historiska Media.