Alice och Flugan

Roman för unga om psykisk ohälsa, fobier och vänskap, utgiven av bokförlaget Stimpla Publishing. Skönlitteratur.